KONTAKT:

marta@bagh.se


Besöksadress:

Tjärhovsgatan 44

Stockholm


+46 768664912

 

Följ Bagh på Instagram

 

Bagh arkitektur AB är ett Stockholmsbaserat kontor som drivs av Marta Strand (LAR/MSA), utbildad landskapsarkitekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp och Edinburgh College of Art (ECA) i Skottland, yrkesverksam sedan 2010.


Marta har erfarenhet av att arbeta med olika typer av projekt såsom gatumiljöer, parker, lekplatser och bostadsgårdar, från skiss och tidiga skeden till detaljprojektering och bygghandlingar. Projekten drivs genom en nära dialog med kunden och ofta i samarbete med andra landskapsarkitekter, husarkitekter, ingenjörer, konstnärer och hantverkare. Marta har även undervisat i landskapsarkitektur och trädgårdshistoria under flera år.


Välkomna att höra av er!

 PROJEKT I URVAL:


2021-2022 Gestaltningsprogram Mörtnäs, Värmdö

2021 Tävling Mittpunkten, Borås. Samarbete med textilkonstnär Mirjam Hemström.

2021 Föräldraledig januari-november

2020-2021 Gestaltning och projektering bostadsgård Stora Essingen, Stockholm

2020 Projektering öppen dagvattenhantering och lekplats Norrby Södra, Haninge (uk Ramböll)

2020 Projektering fördröjningsdammar och lekplats Spångadalen, Stockholm (uk Ramböll)

2019-2020 Bygguide Siggbo trädgårdsstad, Tierp (uk Ramböll)

2018-2019 Förslagshandling och projektering Siggbo trädgårdsstad, Tierp (uk Ramböll)

2017-2018 Föräldraledig oktober-augusti

2017 Kortfilm om Zombieskogen. Visades på Arkitekturfilmfestivalen 2017

2017 Landskapsanalys Trosta gård, Sigtuna (uk Ramböll)

2017 Underlag detaljplan Siggbo trädgårdsstad, Tierp (uk Ramböll)

2016-2019 Undervisning landskapsarkitektur och trädgårdshistoria Arkitekturskolan STHLM

2016 Workshop Thong Nhat Park, Hanoi. Samarbete med landskapsarkitekt Åsa Johansson.

2016 Projektering FU Ulvsunda slottspark, Stockholm (uk Sweco architects)

2016 Projektering Djur och Kul Aspuddsparken, Stockholm (uk Sweco architects)

2016 Landskapsanalys ocg gestaltningsprogram Arlandabanan (uk Sweco rail)

2015 Fördjupat program/SH Ulvsunda slottspark, Stockholm (anställd på Grontmij)

2015 Förstudie utformning residens i Karnataka, Indien (projektanställd 2 månader i Indien)

2015 Gestaltning och projektering FU Skärholmsvägen (anställd på Grontmij)

2015 Upprustning bostadsgård Kv Nystad, Stockholm (anställd på Grontmij)

2014-2015 Gestaltning och projektering FU Götgatsbacken, Stockholm (anställd på Grontmij)

2014-2015 Gestaltning och projektering FU, platser längs Lidingövägen (anställd på Grontmij)

2014 Gestaltning och projektering 4 st bostadsgårdar Nybohovsbacken, Stockholm (anställd på Grontmij)

2013 Projektering SH Entréytor och parkering till badhuset Safiren, Vagnhärad (anställd på Grontmij)

2012-2013 Förstudie parkleken Backen i Östberga, Stockholm (anställd på Grontmij)

2012-2013 Vegetationsanalys Lidingöbanan, Lidingö (anställd på Grontmij)

2012-2013 Barnkonsekvensanalys Hägerstensåsen, Stockholm (anställd på Grontmij)

2012 Programhandling för tvärbanan längs Kistagången, Stockholm (anställd på Grontmij)

2012 Examensarbete Lövholmen, Stockholm

2011 Skissförslag för LSS-boende, Stockholm

2010 Programhandling för huvudgata Arlanda stad (timanställd på Ramböll)

2009 Studentprojekt experimentell köksträdgård och stadsodling i Wanås skulpturpark