Bagh arkitektur AB är ett Stockholmsbaserat kontor som drivs av Marta Strand (LAR/MSA), utbildad landskapsarkitekt vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp och Edinburgh College of Art (ECA) i Skottland, yrkesverksam sedan 2010.


Marta har erfarenhet av att arbeta med olika typer av projekt såsom gatumiljöer, parker, lekplatser och bostadsgårdar, från skiss och tidiga skeden till detaljprojektering och bygghandlingar. Projekten drivs genom en nära dialog med kunden och ofta i samarbete med andra yrkesgrupper såsom husarkitekter, ingenjörer, konstnärer och hantverkare. Marta har även undervisat i landskapsarkitektur och trädgårdshistoria under flera år.


Välkomna att höra av er!

 KONTAKT:

marta@bagh.se


Besöksadress:

Tjärhovsgatan 44

Stockholm


+46 768664912